တုတ်ကြီး ဂဏန်းပေး ဝဘ်ဆိုက်

tokegyi ထီ ထိုင်းထီ ထီသတင်း မြန်မာတူးဒီ ဂဏန်းတွက်ချက်သည့် ဝဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ နေ့စဉ် 2d3d ဂဏန်းများကိုပေးပြီး တိုက်ရိုက် 2d ရလဒ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပေးပါသည်

1 November 2566

ပထမဆု
ဘတ်၆သန်း ၁ဆု
အရှေ့ ၃လုံး
ဘတ်၄ထောင် ၂ဆု
အနောက်၃လုံး
ဘတ်၄ထောင် ၂ဆု
အောက်၂လုံး
ဘတ်၂ထောင် ၁ဆု
ပထမ ဆု အရှေ့ ၃ လုံး အနောက် ၃ လုံး အောက် ၂ လုံး
625544 600 648 882 456 89